vrijdag 26 december 2014

Dakisolatie - kijk ook naar de premies

 
Dakisolatie zal de komende jaren een hot topic worden in veel appartementsgebouwen. Het is belangrijk dat men zijn huiswerk maakt en kijkt of er al dan niet ook premies voor beschikbaar zijn. Voor meer info, klik hier.

woensdag 24 december 2014

Test-Aankoop vreest kwart hogere electriciteitsprijs

 
Het wordt tijd dat iemand eens de rekening maakt van het mislukt energiebeleid van de socialisten en Johan Vande Lanotte. Kaaiman deed het al in de Tijd en de rekening voor de vele blunders van Johan Vande Lanotte loopt op in de miljarden. Maar de eindgebruiker mag het allemaal gaan betalen en dus ook de mede-eigenaars. Test-Aankoop geeft je al een voorsmaakje via volgende link.

donderdag 11 december 2014

Hoe kan je optreden tegen een mede-eigenaar die niet betaalt?

 
 
Een mede-eigenaar die niet betaalt kan een probleem worden voor de VME. Snel en efficiënt optreden is dan ook de enigste te bewandelen weg. Het is de taak van de syndicus toe te zien op wanbetalingen van mede-eigenaars. Doet de syndicus dit niet, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld omdat hij nalaat zijn taak op een correcte wijze uit te voeren. Een VME kan ook beslissen boetes op te leggen, maar hoe ga je daarvoor te werk? U leest het via volgende link van ImmoVlan.
 
Uit gegevens van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank (NBB)blijkt dat 350.000 Belgen een betalingsachterstand. De totale betalingsachterstand liep op tot 3,09 miljard euro (+4,8 procent), of gemiddeld ruim 8.800 euro per persoon met betalingsachterstand. Eén op de achttien kredietnemers heeft een betalingsachterstand. Een reden te meer om zeer alert te zijn.

Moet je huurder kandidaat-huurders binnenlaten?

Tijdens de opzegtermijn van een lopende huurovereenkomst mag je je woning al opnieuw te huur stellen. De huurder moet in die periode toelaten dat kandidaat-huurders de woning bezoeken. Immovlan geeft het antwoord, klik hier.

donderdag 4 december 2014

Huisbaas veroordeeld voor CO-dood van huurder in zijn appartement

 
Een boiler dient goed onderhouden te worden. En zeker als we weten dat een huisbaas veroordeeld werd voor de CO-dood van zijn huurder. Een verwittigd man is er twee waard. Voor het volledige verhaal, lees volgende link.

Wanneer geef ik de koper van mijn appartement de sleutel?

 
 
Je verkoopt je appartement. Geef ik hem meteen de sleutel? Voor het antwoord, klik hier naar het artikel van Knack-Moneytalk.

zondag 30 november 2014

Het verhaal van een mede-eigenaar / lid raad van mede-eigendom in een Nederlandse VME


Het is altijd interessant te kijken hoe een VME in het buitenland werkt. Het Financieel Dagblad publiceerde een zeer interessant artikel over een mede-eigenaar die een appartement koopt en een ware puinhoop aantreft in het financiële beheer van haar VME. Het artikel "Gedonder in de VVE" bevat enkele interessante punten. Te lezen via volgende link.

Belastingheffing op huurgelden: mobilisering van de eigenaars

 

Eén ding is duidelijk, het gaat allemaal duurder worden. Duurder door mismanagement van onze politici de laatste decennia en dus meer taksen, minder woonbonus, ander stelsel personenbelastingenn aanpassing kadastraal inkomen. En dus willen de (mede-)eigenaars van zich laten horen. Lees dus ook artikel Belastingheffing op huurgelden: mobilisering van de eigenaars.

Nieuw syndicusschandaal in Antwerpen

 En Gazet van Antwerpen brengt alweer een nieuw verhaal van een syndicus die knoeide met de facturen van een VME. Lees hier de artikels:

Voor 10.000 europ opgelicht door syndicus

Onderzoek in Antwerpen naar syndicus wegens oplichting

donderdag 27 november 2014

Commissaris worden binnen een appartementsgebouw : is het iets voor jou?

 Een rekencommissaris is verplicht. Maar het is niet gemakkelijk er een goede, bekwame en plichtsbewuste te vinden. De rekencommissaris, wie is het, wat doet deze persoon. Meer info via volgende link

NICM - De rekencommissaris

ImmoVlan - Rekencommissaris - Iets voor jou?

dinsdag 25 november 2014

VTM Telefacts - Opgelicht door de beheerder van je flatgebouw


Press release VTM
Opgelicht door de syndicus, de beheerder van je flatgebouw. Het is geen uitzondering. 1 op de 3 Vlamingen woont in een flatgebouw en de problemen stapelen zich vaak op. 

'Telefacts' trekt onder meer naar Gent, waar de eigenaars van een appartementsgebouw het getalm van hun beheerder of syndicus beu zijn. Pascal De Roover: 'Tot op het zesde verdiep waar ik woon, zijn er 97 trappen. Het is nu al meer dan een jaar dat we alles met de trap moeten doen omdat de liften niet werken.' De eigenaars voelen zich sociaal geïsoleerd en stellen de syndicus verantwoordelijk. 'Hij heeft ons vanaf dag 1 voorgelogen. Er was volgens hem een proces lopende, maar na 5 jaar kwamen we er achter dat dit proces niks te maken had met de kwaliteit van de liften.' 

Bij het nationaal centrum voor mede-eigenaars zien ze het aantal klachten over beheerders toenemen. Het voorbije jaar zelfs met 40%. Marc Andre, voorzitter: 'We zien veel klachten over een gebrek aan kennis van de syndicus, maar ook over fouten in het financieel beheer. En soms zijn de klachten nog ernstiger en gaat het over het omleiden van gelden, fondsen en het misbruik van vertrouwen van mede-eigenaars.' 

 Een beheerder of syndicus is verplicht, van zodra je met meer dan twee eigenaars in een gebouw zit. De syndicus heeft als taak het gebouw te beheren, op financieel, juridisch, technisch en sociaal vlak. Koen woont met zes andere eigenaars in een gebouw en is er al tien jaar zelf syndicus. 'Ik doe dat omdat het niet veel werk is. Ik vind het zot om daar een externe beroepssyndicus voor te betalen.' Een tweede reden waarom hij het zelf wil doen, zijn de malafide praktijken van de syndicus in het gebouw van zijn moeder. Koen: 'Er waren gelden weggeschreven op eigen rekening van de syndicus. Het ging om 5.000 euro.' 'Telefacts' laat getuigen aan het woord die opgelicht zijn door hun syndicus. Wat kan je doen? Tot wie moet je je richten? 

'Telefacts', dinsdag 25 november om 21.35 uur bij VTM.

De sector moet beschaamd zijn dat de klantentevredenheid zo laag is. Er is dringend nood aan iemand die deze sector naar het niveau tilt waar de klant het verwacht en niet bezig is met de belangen te behartigen van zijn eigen winkel. Op 4 december zal Panorama een reportage brengen over het wereldje van de vastgoedmakelaars en syndici. 

Als deze blog het licht zag is het omwille van onaanvaardbare praktijken van een syndicus en de bijhorende onkunde. Maar ook omdat je als mede-eigenaar(s) er alleen voor staat. De overheid heeft niet de juiste instrumenten ter beschikking gesteld van de mede-eigenaars.

vrijdag 21 november 2014

De valstrikken bij de aankoop van een appartement

 
 
Er zijn een heel aantal voordelen verbonden aan gemeenschappelijke eigendommen. Maar ook enkele valstrikken waarvoor u maar beter op uw hoede bent… Slim Advies publiceerde ze, o.a.
 
1. U koopt niet alleen een appartement!
2. Als er meer appartementen te koop staan in één gebouw…
3. Informeer u over het leven “van” en “in” het gebouw.
4. Controleer de rekeningen!
5. Wees op uw hoede voor lasten.
6. De wet op de mede-eigendom is veranderd.
 

Voor alle informatie, klik hier

Vergeet het reservefonds niet

 
In een VME heb je als mede-eigenaar een werkingskapitaal (een voorschot voor de operationele kosten) en een reservefonds (een spaarpot voor toekomstige grote onderhouds- en renovatiewerken). Maar wat bij verkoop. Trek ik mijn aandeel in het reservefonds? Lees het artikel in ImmoVlan via volgende link.

Welke zijn de rechten en plichten van de eigenaar van een appartement in een flatgebouw?


Welke zijn de rechten en plichten van de eigenaar van een appartement in een flatgebouw?  De notaris geeft hierop een antwoord via volgende link.

Uitgenodigd op de algemene vergadering : wat nu?


U bent eigenaar van een appartement en ontvangt de uitnodiging voor de Algemene Vergadering. Wat nu? Gaan of niet? Ons advies is GAAN. De afwezigen hebben altijd ongelijk.

Meer hierover via volgend artikel - Uitgenodigd op de algemene vergadering : wat nu?

1 jaar gevangenis voor manifesteren tegen vastgoedproject

 
Is het de droom van een bouwpromotor die wat problemen heeft men mensen die protesteren tegen een vastgoedproject? In Cambodia werden 7 manifestanten militanten veroordeelt tot een jaar gevangenisstraf en 400 euro boete. Voor het volledige verhaal klik hier.

donderdag 20 november 2014

Wie moet het huurcontract tekenen als je verhuurt aan een koppel?


Wie moet het huurcontract tekenen als je verhuurt aan een koppel? Een interessante vraag. Immo Vlan geeft het antwoord via volgende link.

donderdag 16 oktober 2014

Wie betaalt voor lift en tuin in een appartement?


Als eigenaar van een appartement betaal je mee in de gemeenschappelijke kosten. Hoe groter je appartement, hoe meer je betaalt. Is dat echt zo? Knack geeft het antwoord. U leest het via volgende link.

woensdag 8 oktober 2014

AirBnB in de VME - niet zo goed idee noch voor mede-eigenaar, noch voor de VME


AirBnB: levert een beetje geld op, maar kan veel kosten.Consumentenorganisatie NICM publiceerde er al een artikel over, te lezen via volgende link.

Ook een Nederlandse omproep bracht enkele interessante feiten aan het licht:

- Verzekeringsmaatschappijen keren namelijk niets uit als je gasten je appartement slopen. Je huis tijdelijk verhuren aan toeristen mag volgens de verzekeringsvoorwaarden namelijk niet. 

- In de voorwaarden van AirBnB staat dat je alleen een vergoeding krijgt als je je huis goed hebt onderhouden. Maar wie bepaalt of je dat goed hebt gedaan als je huis afbrandt? En de maximale vergoeding is 700,000 euro; klinkt als een hoog bedrag, maar dat valt wat tegen als dankzij jouw gasten een heel flatgebouw afbrandt. 

- De voorwaarden van AirBnB zijn Amerikaanse voorwaarden en dus niet echt geldig hier.

zondag 5 oktober 2014

Een appartement kopen als investering: een goede keuze!

Is een appartement kopen als investering een goede keuze? De vastgoedsectorfederaties zullen zeggen van wel, maar alles wat die lui zeggen heeft als enkel doel hun eigen winkel draaiende te halen. De Roularta redeactie schreef een artikel over appartementen als investering, klik hier.

Ons oordeel, koop beursgenoteerde vastgoedfondsen. Heel wat mensen bezitten een eigen huis en denken nu met de lage rente via een appartement een hoger rendement te halen. De logische reflex  is dus een appartement te kopen, maar wat ze vergeten is dat er veel kosten aan verbonden zijn, bij aankoop (o.a registratierechten) en de opportuniteitskosten (het zoeken van huurders, de maandelijkse onkosten die men niet allemaal mag en kan doorrekenen aan zijn huurder, het verlies aan opbrengsten bij leegstand) en de recurrente kosten (taksen). Koop gewoon beursgenoteerd vastgoed (in België Aedifica en Home Invest Belgium) want het voordeel is grotere risicospreiding, professioneel beheer gespreid over honderden appartementen, geen gezever met huurders, enz... en top of the bill, de vastgoedbevak heeft er alle belang bij op de kleintjes te letten en geen kans op een malafide syndicus. Een idee, veel Duitse vastgoedfondsen (Deutsche Wohnen AG, Tag Immobilien AG, Patrizia Immobilien AG, LEG Immobilien AG, GSW Immobilien AG ) kochten hun appartementsgebouwen aan een gemiddelde prijs van 5 eur per vierkante meter.